Regulamin uczestnictwa w Gdynia Baltic Challenge by AquaWave

I. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku niestosowania się do zawartych postanowień, zawodnicy będą usuwani z trasy wyścigu oraz strefy przeznaczonej dla zawodników.

II. Każdy uczestnik w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 lat. Możliwe jest dopuszczenie uczestnictwa osoby niepełnoletniej pod warunkiem przedłożenia zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

III. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

IV. Organizator zapewnia uczestnikom profesjonalny sprzęt asekuracyjny w postaci łodzi motorowych (typu RIB), kajaków ratowniczych, wykwalifikowanych ratowników wodnych, oraz karetki pogotowia z wyspecjalizowanym personelem, stacjonującej w pobliżu miejsca zawodów.

V. Miejscem rozegrania zawodów jest basen Zatoki Puckiej w okolicy plaży głównej w Gdyni. Zawodnicy będą mieli do pokonania jedną pętlę wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego na łącznym dystansie 3km.

VI. Dokładny termin i program imprezy zostanie opublikowany w zakładce „Program Imprezy” na stronie internetowej Gdynia Baltic Challenge by AquaWave.

VII. Dopuszcza się stosowanie pianek pływackich.

VIII. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania czepka jaki otrzyma w pakiecie startowym.

IX. Podczas trwania zawodów NIE dopuszcza się możliwości podawania posiłków uczestnikom maratonu.

X. W razie uznania, że dany zawodnik nie jest w stanie kontynuować wyścigu, organizator prosi o podniesienie ręki i położenie się na plecy. Taki sygnał będzie dla ratowników informacją do podjęcia osoby przez zespół asekuracyjny. Po podjęciu uczestnika przez zespół ratowników nie ma możliwości ponownego kontynuowania wyścigu.

XI. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w chip do pomiaru czasu. Pomiar dokonywany będzie od momentu wystrzału startera do wyjścia na brzeg i przejścia przez metę z umieszonym rejestratorem czasu.

XII. Start odbywał się będzie z brzegu, z wytyczonej przez sędziego zawodów linii.

XIII. Przewiduje się nagrody pieniężne lub rzeczowe dla zawodników w następujących kategoriach:
- Kategoria Kobiet (miejsca I,II,III),
- Kategoria Mężczyzn (miejsca I,II,III),
Kategorie wiekowe:
- Kobiety, miejsca I,II,III dla przedziałów: do 20 lat; 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45+,
- Mężczyźni, miejsca I,II,III dla przedziałów: do 20 lat; 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45+,

XIV. Uczestnik wyraża zgodę na dokumentowanie próby i udostępnianie swojego wizerunku w formie zdjęć i zapisów video na stronie Gdynia Baltic Challenge by AquaWave oraz Extreme Baltic Challenge.

XV. Każdy uczestnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny.

XVI. Nie dopuszcza się przekazywania pakietu startowego innym osobom niż zgłoszonym w procesie rejestracji.

XVII. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy, który wynosi 1:30hm.

Zapisy, opłaty i limity uczestników:

I. Uczestnik dokonuje rejestracji za pośrednictwem https://competit.pl/zgloszenie/4866

II. Przewiduje się jedną opłatę rezerwacyjną, która wynosi 90 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

III. Ustala się limit łącznie 150 uczestników zawodów. O zapewnieniu sobie miejsca na liście startowej decyduje poprawnie dokonana rejestracja z potwierdzoną płatnością.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia z organizatorem.